Budova

V širším historickém centru Prahy představuje Florentinum jedinečný komplex propojující výjimečné prostředí s kvalitním zázemím. Florentinum jako celek není pouhou administrativní budovou, ale živým organismem, který vytváří příjemné místo pro práci a život.

V první fázi územní renesance Florence, tedy s výstavbou Florentina, navždy zmizela temná okna budovy Rudého práva, posléze České typografie. Průmyslový objekt samolibě usazený v historickém městském prostoru, monstrum, kterému padl za oběť zahradní pavilon a západní křídlo Desfourského paláce, je nyní symbolicky i skutečně nahrazen novou architektonickou ikonou s citem a respektem vsazenou mezi stávající zástavbu. V okolí má následovat realizace urbanisticky prospěšných projektů kolem Masarykova nádraží.

Florentinum je tvořeno dvěma delšími paralelními trakty, které jsou propojeny párem příčných spojovacích traktů, takzvaných spon. Oblouky „spon" jako jediné mírně vystupují nad horizont okolní střešní krajiny. Velkorysé zacházení s prostorem je patrné z velikosti piazzy, která nejvíce ze všeho připomíná velkolepou vnitřní dvoranu.

Na piazze se odehrává vše podstatné z vnitřního života Florentina. Lavičky, chodníky, specifické osvětlení, stromy, rostliny pnoucí se po obloucích spojovacího traktu, to vše vytváří řadu příjemných zákoutí. Administrativní celek tedy kromě nadstandardního pracovního prostředí zároveň nabízí i výjimečné zázemí pro chvíle odpočinku.