Kanceláře

Florentinum nabízí svým nájemcům nejvyšší standard kancelářských prostor. Kanceláře mohou být pro nájemce zařízeny zcela podle jejich potřeb a přání. Florentinum vytváří ideální prostředí pro špičkové pracovní výkony, stejně jako pro příjemný život a odpočinek.

Jednotlivá kancelářská patra jsou navržena s ohledem na maximální flexibilitu a efektivitu členění pro každého nájemce. Kancelářské prostory ve Florentinu jsou vysoce variabilní a umí zcela uspokojit nájemce s požadavky na open space, uzavřené kanceláře i kombinovaná řešení dispozic.

V rámci jednotlivých recepcí Florentina lze podle potřeb jednotlivých nájemců aplikovat různě přísné zásady pro vstup do příslušných bloků, aby byla zachována pravidla maximální bezpečnosti a do části určené pro kancelářské užití nevstupovaly neoprávněné osoby.

Hlavními vertikálními komunikacemi budovy jsou rychlostní výtahy a schodiště situovaná u všech recepcí. Díky takovému uspořádání může být objekt Florentina členěn jak podle podlaží, která jsou v základním nastavení horizontálně plně průchozí, tak podle vertikálních bloků kolem recepcí.