Prostorové uspořádání

Budova Florentina je navržena zcela účelově tak, aby poskytla široké škále svých nájemců maximálně možnou efektivitu a flexibilitu, co se využití, dělení prostor a budoucích expanzí týká.

Florentinum disponuje třemi hlavními recepcemi a typickým patrem o výměře až 8.000 m². Větší nájemci mohou využít výhody vertikálního umístění s možností vlastní recepce nebo horizontálního rozmístění na velkoplošných patrech Florentina. Menší nájemci naopak ocení možnosti realizovat jednotky již od 200 m² bez rizika navýšení plochy o vysoký podíl na společných prostorách.