Česká republika

Území Čech a Moravy je od dávných dob díky své výjimečné poloze ve středu Evropy přirozenou křižovatkou obchodních cest napříč celým kontinentem. Tvoří tak pomyslný geografický a kulturní most mezi Západem a Východem. Starobylé hlavní město Praha vždy bylo a nadále zůstává centrem dění ve středoevropském a celoevropském kontextu. Pro řadu společností celosvětového významu představuje Česká republika ideální lokalitu díky bohatému kulturnímu zázemí i optimalizaci logistických nákladů. Česká republika je vnitrozemský stát ve střední Evropě o rozloze 78 867 km², v kterém aktuálně žije přibližně 10,5 milionu obyvatel. Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů, včetně hlavního města Prahy. Česká republika sousedí na západě s Německem (délka hranice 810 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Od roku 2004 je Česká republika součástí Evropské unie.