Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České republiky. Historické centrum města je památkovou rezervací UNESCO a patří mezi nejnavštěvovanější místa Evropy. Praha představuje ekonomicky velmi vyspělý a bohatý region. Podle statistik Eurostatu je Praha šestým nejbohatším regionem v Evropě. V Praze působí 12 vysokých škol univerzitního typu.

Praha je sídlem prezidenta republiky, vlády a většiny státních institucí. Jako historická metropole Čech byla v minulosti sídelním městem českých knížat a králů, římsko-německých císařů a hlavním městem Československa. V dnešní době žije v Praze na ploše 496 km² zhruba 1,3 milionu obyvatel. Spolu s předměstími čítá pražská oblast přibližně 2 miliony obyvatel.

Pro ty, kdo věřili ve své schopnosti a byli otevřeni inspiraci, Praha vždy zosobňovala město příležitostí. Karel IV., římský císař a český král, ve 14. století pozval do Prahy kupce z italské Florencie, kteří v Čechách začali šířit umění obchodu. Florenťané, pověstní rozvinutými obchodními dovednostmi a kulturní vyspělostí, se v Praze usadili zhruba v místech, kde se dnes nachází Florentinum. Spojitost Florence s Florencií je díky zmíněné skutečnosti historická a odkaz této epochy se vtiskl do jména projektu. Penta tím přebírá symbolický závazek podporovat a rozvíjet skutečné umění obchodu.