Historie

Vývoj území v oblasti Florentina a okolí

Ve středověku byl Florenc součástí nově založeného Nového města pražského, které vzniklo z iniciativy císaře a krále Karla IV. V průběhu XIV. století. Nedaleko od Florentina se nacházela Poříčská brána, kterou dnes připomíná název karlínské ulice Za Poříčskou branou.

Soustředěná zástavba pak vznikala zejména ve druhé polovině XIX. století podél hlavní osy, jíž tvořila obchodní cesta z centra Prahy směrem na východ. Tou byla dnešní ulice Na Poříčí a na ni navazující Královská (dnes Sokolovská) ulice v Karlíně. Podél této důležité tepny již dříve vznikaly zájezdní hostince a v době barokní a klasicistní palácové domy, z nichž některé se zachovaly dodnes v ulici Hybernské, Na Poříčí, Petrské ad.

Jestliže Karlín se stal průmyslovou periférií města s manufakturami, továrnami a pauperitní pozdně klasicistní zástavbou, měla oblast Florence v katastru Nového Města charakter reprezentativní městské čtvrti. Zejména podél ulice Na Poříčí a Hybernské pak rostly jako z vody monumentální paláce významných podnikatelů a šlechtických rodin ve stylu pozdního klasicismu a historismu.

V meziválečném období také přibyly bankovní budovy. V průběhu druhé světové války pak byl ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci vybudován rozsáhlý komplex tiskárny, jehož autory byli Jaromír Krejcar a Bohumil Steingenhöffer, s dominující hranolovou věží. Po roce 1948 byl tento areál, včetně Bondyho paláců, vlastněn vydavatelstvím Rudé právo. V 70. letech byl pak zbořen a nahrazen předimenzovanými budovami, kterým padly za oběť i cenné stavby v ulici Na Florenci - především památkově chráněný Novákův palác architekta Antonína Wiehla a část Desfourského paláce vč. zahrady arch. Krannera. Tento pozůstatek komunistické éry byl nyní odstraněn a na jeho místě vyrostlo Florentinum dle návrhu předního pražského ateliéru Cigler - Marani.

Název Florentinum a obdobná pojmenování v Praze

Názvy staveb nebo celých stavebních komplexů s latinskou koncovkou „-um" je celá řada. Historie sahá do antiky - viz např. Palladium (Palladium - původně socha, zasvěcená bohyni Pallas Athéně, později přeneseně posvátný předmět, uctívané místo). Takovou koncovku nesou i budovy, patřící do areálu kostela, jehož patron pak pronikl do názvu zpravidla klášterní vzdělávací nebo sociální instituce - např. školy, knihovny ad., později mohlo pojmenování získat i nový význam. Příkladem je např. název světové aukční síně Dorotheum, který je odvozen od sídla instituce ve Vídni v budově býv. řádu sv. Doroty. Klementinum je známý barokní areál s univerzitní knihovnou na Starém Městě, jehož významnou součástí je kostel zasvěcený sv. Klimentu. Obdobně např. Marianum jako název sociálního ústavu v Opavě při kostele a klášteře Panny Marie. Jindy může jít o pojmenování po řádu - např. Salesianum v Kobylisích je kulturní centrum založené řádem Salesiánů, nebo po významné osobnosti. Tak je ve Vídni po Marii Theresii pojmenována vzdělávací instituce Theresianum. U nás je nejznámější příklad areál Karolina, jenž nese jméno po zakladateli Karlovy univerzity králi a císaři Karlu IV. Rudolfinum - tedy kulturní centrum, vybudované z prostředků České pojišťovny v 70. letech XIX. století, zase nese jméno po habsburském následníku trůnu Rudolfovi - synovi císaře Franze Josefa I.

Název Florentinum lze tedy označit za pojmenování objektu, který se nachází v lokalitě, jež nese název Florenc, odkazující na významné italské město. Tento název je kontextuální, důstojný, snadno zapamatovatelný a srozumitelný v mnoha jazycích. Asociuje současně s pozitivně vnímanými pojmy, souvisejícími s kulturou (Florencie jako centrum evropské renesance).